0882617639, 061098160

Последни новини

Забележителности

През 2014 г. парка се освежи и се поръчаха нови пързалки, катерушки и пейки, чрез проект на ПУДООС.

Архитектурна композиция от три елемента, находящ се в източната част на централния парк на селото. Височина 4 м. и широчина – 6 метра. Материал – гранит. Паметника е проектиран от арх.Иван Д. Енев и е сглобен от Костя Минков. Дата на откриване: 30.10.1992 г.

Тържествено се събираме и отдаваме почит на фронтоваците на Трети март и на Арахангелова задушница (първата събота на месец ноември).

Наречена още „Циганска”, защото в миналото около нея са битували минаващи с каруците си калайджии и плетачи на кошници. Над нея е построен черпателен водоем и помпена станция.

Построена преди Освобождението от Хаджи Велико Маринов. През 1922 г. чешмата е ремонтирана, а през 1962/63 г. наново е построена и разширена.

Наречена така, защото водата ѝ често пресъхва. В миналото от брега край чешмата жителите на селото копаели бяла пръст за измазване на жилищата си. През 2011 год. чешмичката е ремонтирана от Илийчо Симеонов и Христо Христов.

През 2015 година чрез проект по програма "Местни инициативи" на Община Павликени, се построи римската беседка, която се намира в парка до Кметство Патреш.