0882617639, 061098160

Читалище

„… Всички местни, национални празници, увеселения, екскурзии ги провеждаме с пенсионерският клуб. Заедно сме на празнуването и на християнските празници. Заедно сме на Великденското хоро. За двете ръководства е важно и се знае, че работим за едни и същи хора. Хората на нашето село.

Няколко думи на признателност към децата на нашето село. Макар учащи в гр.Павликени, връщайки се в 17,00 часа, обединени в клуб „Приятели на книгата“. Те са коледарите, сурвакарите, лазарките. Те са децата продължаващи традициите на дедите ни.

А за тези Патрешчани, които не живеят в село, но които винаги се връщат (и духом, и телом) е нашето: Благодарим за подкрепата Ви!

Уважаеми Патрешчани,

Вдигнете гордо чело. Изпъчете гърди. Ние с достойнство сме пазили българщината, черпили сме знания. Запазили и предали сме традициите на родното ни село и това всичко събрано в нашето родно, любимо читалище „Просвета 1898“ (слово на читалищния секретар Маргаритка Захариева по случай отбелязването на 140 годишнина читалищно дело в с.Патреш на 14.09.2013 г.)

  • Читалищен библиотекар: Светлана Маркова
  • Председател на Читалището: Гинка Любенова
  • E-mail: prosweta1898.patresh@abv.bg