0882617639, 061098160

История

От дълбока древност на територията на с. Патреш и неговото землище са останали много следи – монети, каменни, железни и други оръдия на труда, зидове, различна керамика. Част от тях са намерени край бреговете на р. Елия. На мястото на днешното село в Средната махала и в местността Каменна могила са открити: малка каменна брадвичка, намерена от Иван Т. Банов северно от чешмата Зеремка, няколко глинени прешлена за вретена, открити от Здравко К. Павлов в Средната махала, колективна находка от шест глинени гърненца, изровени при изкопаване основи на новото училище, едно глинено гърненце, изкопано в двора на Атанас Д. Попов в съседство до новото училище и една глинена каничка, намерена в местността Патреш баир от Иван Тр. Сакалов. Тези находки доказват, че на територията на селото и около него са съществували тракийски селища от преди 2000 години.

Село Патреш се намира на територията на римската провинция Долна Мизия. В границите на неговото землище са открити останки и от римски селища, вили, гробници и керамика от II, III в. след н.е. В местностите Горното ливаде и Манастиря личат следи от древни римски селища. И двете селища имат южно изложение и са създадени около двата извора на река Елия. Площта, която заемат, не е по-голяма от 90 до 100 дка. Предполага се, че в м. Манастиря римският робовладелец си построил разкошна вила „Рустика”. Намерените през 1969 г. четири основни камъка, разположени в посока изток-запад, предполагат за това. Строителството на двете римски селища в землището на с. Патреш е изключително от камък, хоросан и тухли, а за неговата монолитност говорят намерените в м. Горното ливаде каменни колони, които се съхраняват в двора на Исторически музей Павликени от 2007 година.

Исторически музей Павликени

В землището на селото са намерени и натрошени глинени съдове от битова керамика, големи римски керемиди с отвесни ръбове, лакримарий (стъкленица за събиране на сълзи), медни и сребърни монети и много черна и червена керамика. През 1982 г. в Исторически музей В.Търново, отдел Археология е предадена мраморна глава на жена. Уникалната находка е намерена случайно при оран и е предадена от Нено Папазов.

Мраморна глава на жена от с. Патреш

През 2015 г. Кметство с. Патреш спечели проект по програма „Местни инициативи” на Община Павликени на тема: „Патреш в римско време – поглед в историята”, въз основа на тази част от историята на селото. Проекта се състои в проектиране и построяване на римска беседка в парка до Кметството. Снимков материал има на страница Разходка..

В землището на селото са намерени останки от малки славянобългарски селища в местностите Под село, южно от Патреш баир на десния бряг на р. Елия до един извор, в м. Аговата ливадка, която е в съседство с римското селище на Манастиря, под м.Кичера, южно от другото римско селище в м.Горното ливаде и др.

Името Патреш